aP-Kalciumjon, fri

Publicerad: 2013-05-16 10:20 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artärblod
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Hantering:

Förvaring bör om möjligt undvikas.
Spruta med artärblod kan förvaras i rumstemp. upp till 10 min. alternativt i isbad upp till 30 min.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
180 dagar0,95-1,50 mmol/L
18 år1,22-1,37 mmol/L
>18 år1,18-1,31 mmol/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Spruta med artärblod som regel ljusfärgat,
analyseras omgående.
Kontrollera att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Avlägsna det blod som finns i sprutans yttersta plastspets.
Minsta blodmängd 200 µL.
OBS! Se larmgränslista.