P/S-Kardiolipin-antikroppar,IgG

Publicerad: 2019-10-23 14:12 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

För Linköping gäller:
Prov tas i 5 mL SST-gelrör art.nr 3197.
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp.

För Malmö gäller:
Prov tas i 5 mL citratrör med ljusblå propp art.nr.2414.
Provhantering se länk under utförare

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Linköping gäller:
Serum sändes med Linköpingsväskan.

För Malmö gäller:
Plasma sändes fryst i kolsyreis.