P/S-Kardiolipin-antikroppar,IgG

Publicerad: 2021-03-04 20:59 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

För Linköping gäller:
Prov tas i 5 mL SST-gelrör art.nr 3197.
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp.

För Malmö gäller:
Prov tas i 5 mL citratrör med ljusblå propp art.nr.2414.
Provhantering se länk under utförare

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Laboratoriemedicin Skåne
MALMÖ

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Linköping gäller:
Serum sändes med Linköpingsväskan.

För Malmö gäller:
Plasma sändes fryst i kolsyreis.