Koagulations-utredning (trombos-)

Publicerad: 2022-03-13 11:54 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
För Västervik gäller: prov kan ej sändas med rörpost.

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Laboratoriemedicin Skåne
MALMÖ

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För MAS gäller:
Lämpligt att förvara citratplasman fördelad på 5 ellermanrör (1 mL/rör) i -70°C och 1 rör EDTA helblod -70°C fram till provsändning då fryskedjan ej får brytas.

OBS! Ange på remissen antal rör som ska skickas så att samtliga rör kommer med i samma provsändning+ remissen.
Sändes fryst i kolsyreis.

För Linköping gäller:
Utöver citratplasma och EDTA-rör skickas även avhällt serum(SST-rör).
Sändes fryst i kolsyreis.