vB-Syrgasmättnad

Publicerad: 2023-10-09 14:36 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Beställs separat i Cosmic.

Venöst blod.
Prov tas i hepariniserad spruta.
Sprutan märks före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.

Transporteras omgående, i rumstemperatur, till analyserande labb.
Analys bör ske omedelbart eller senast inom 30 min från provtagningstillfället.
För Västervik gäller: prov kan ej sändas i rörpost.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Hantering:

Förvaring bör undvikas.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas %

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

I undantagsfall kan Na-hep rör användas. Art nr 2393, Rör vakuum 5 mL, mörkblå propp, drar 4 mL.