P-Koagulations-utredning (blödnings-)

Publicerad: 2019-10-23 14:13 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län.
För Västervik gäller: prov kan ej sändas med rörpost.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Lämpligt att förvara citratplasma fördelad på 5 smårör (1 mL/rör) i -70°C fram till provsändning då fryskedjan ej får brytas.
EDTA-rör fryses ocentrifugerat i -70°C tillsammans med plasmarören.

OBS! Ange på remissen antal rör som ska skickas så att samtliga rör kommer med i samma provsändning+ remissen.
Sändes fryst i kolsyreis.