P-Koagulations-utredning (blödnings-)

Publicerad: 2022-03-13 11:54 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län.
För Västervik gäller: prov kan ej sändas med rörpost.

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Malmö: Lämpligt att förvara citratplasma fördelad på 5 ellermanrör (1 mL/rör) i -70°C fram till provsändning då fryskedjan ej får brytas.
EDTA-rör fryses ocentrifugerat i -70°C tillsammans med plasmarören.

OBS! Ange på remissen antal rör som ska skickas så att samtliga rör kommer med i samma provsändning+ remissen.
Sändes fryst i kolsyreis.