P-Homocystein

Publicerad: 2020-09-01 07:04 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet snarast.
OBS! En proteinrik måltid kan öka tHcy-nivåerna signifikant
Eftersom mer än 70 % av Hcy är bundet till albumin bör patientens kroppsställning vid provtagningen standardiseras.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras snarast eller inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Centrifugerat gelrör (orginalrör) kan förvaras i kyl (2-8 ºC) upp till 48 timmar. Vid längre förvaring förs plasma över till plaströr 13x75 mm som korkas.
Plasma avskild i nytt rör hållbar 4 dygn i rumstemperatur, 4 veckor vid 2-8 ºC och 10 månader vid
-20 ºC.

Se information från DC-nytt nedan:
DC-nytt Homocystein 200401

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

76,00kr (internt),92,72kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<15 årBarn <10 µmol/L µmol/L
15 årVuxna <15 µmol/L µmol/L
65 årVuxna <15 µmol/L µmol/L
>65 årVuxna <20 µmol/L µmol/L
µmol/LGravida < 10 µmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Rumstempererade prov analyseras.
Minsta plasmamängd 250 µL.

Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.