U-Osmolalitet

Publicerad: 2024-05-15 16:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin,
Morgonurin efter 8-10 tim vätskekarens.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Prov som inte kylförvaras ska nå laboratoriet inom 2 h.
Vid kylförvaring 2-8 C är prov hållbart 7 dygn.
Informationsblad till provtagning av urinprover för patienter (under "Anvisningar och tolkningsguider för vårdpersonal")

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Urin får ej frysas

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

97,00kr (internt),118,34kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Efter 8-10 h vätskekarens: >750 mosm/kg
mosm/kg
Vid Desmopressintest mosm/kg
Barn 1 år: >600 mosm/kg
Barn 2 år: >700 mosm/kg
Barn 3 år: >800 mosm/kg
Vuxna 20 år: >850 mosm/kg
Vuxna 40 år: >800 mosm/kg
Vu xna 60 år:>700 mosm/kg

Information hämtad från (dokument):

OSM2103-K,V, Dok-ID:179136     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta urinmängd 200 µL gäller V-vik
Minsta urinmängd 100 µL gäller Kalmar
Urinprov centrifugeras före analys. G-tal 2000 i 10 min.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.