U-Maskägg

Publicerad: 2020-03-16 11:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin samlas, dagtid, i ett rent kärl utan tillsats under 4h - lämpligen mellan kl.10.00-14.00.
Det är viktigt att de sista dropparna av varje urinering kommer med, då dessa innehåller den högsta koncentrationen av ägg.

Det är även möjligt att undersöka en dygnsmängd urin.
Om en hel dygnsmängd ska undersökas måste särskild transportväska beställas från Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar 0480-81126.
Undvik att skicka prover i slutet av veckan eller inför en helg.


Ange på remiss/provtagningsunderlag vistelseområde och förmodad smittort
Har patienten varit utomlands senaste 6 månaderna (obligatorisk, ja/nej). Ange symtom.
Märk uppsamlingskärlet före provtagning med för analysen rätt etikett (streckkod).
Hela urinsamlingen lämnas till laboratoriet för analys.

Hantering:

Urin förvaras i kylskåpstemp i väntan på transport.
Undvik att skicka prov i slutet på veckan eller inför en helg.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

201,00kr (internt),245,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinsamling lämnas till hematologen(gäller end. Kalmar).
Förvaras före analys i kylskåp.