U-Hemosiderin

Publicerad: 2022-07-16 20:08 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

10 mL urin i plaströr.
Provet hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 3 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Vid kraftig intravasal frigörelse av hemoglobin, kommer en del av det fria hemoglobinet att i form av dimerer filtreras genom glomeruli och resorberas i proximala tubuli. Järnet som upplagras i form av ferritin respektive hemosiderin, avstöts med tubuluscellerna till urinen, där det kan påvisas med järnfärgning. Stora mängder järn, upp till 10-20 mg/d, kan förloras denna väg och orsaka järnbrist utan samtidig makroskopisk hemoglobinuri.