U-hCG, kval

Publicerad: 2017-04-06 07:58 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin
helst morgonurin, stickprov 10 mL.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
För att utesluta tidig extrauterin graviditet bör S- hCG+ betakedja beställas.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Negativa testresultat på patienter som tros vara gravida bör testas om med nytt prov taget 48-72 h senare, eller genom kvantitativ analys.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

57,00kr (internt),69,54kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<25 IE/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinen måste och anta rumstemp. före analys.
Grumliga prover centrifugeras.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.