U-hCG, kval

Publicerad: 2021-09-16 08:52 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analyseras på urin, helst morgonurin, stickprov 10 mL.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
För att utesluta tidig extrauterin graviditet bör S- hCG+ betakedja beställas.
Negativa testresultat på patienter som tros vara gravida bör testas om med nytt prov taget 48-72 h senare, eller genom kvantitativ analys.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 48 timmar vid 2-8 °C.
Vid längre tids förvaring ska provet frysas i -20 °C.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

52,00kr (internt),63,44kr (externt)

×

Medicinsk Bakgrund

Humant koriongonadotropin (hCG) är ett glykoprotein som normalt
produceras av placenta och insöndras i hög koncentration i den maternella cirkulationen. hCG bestämning i urin kan därför användas tidigt för att fastställa graviditet. Produktionen är mycket hög i början av graviditeten och når sitt maximum efter 60-80 dygn. Därefter sjunker den något och är efter 140 dygn konstant.
hCG eller hCG-liknande substanser produceras också i endokrint aktiva tumörer såsom mola hydatidosa, dysgerminom, teratom och seminom. Vid dessa tillstånd ses mycket höga hCG-nivåer.
Tidigt påvisande av U-hCG har betydelse vid differentialdiagnostik vid misstänkt extrauterin graviditet. Negativt hCG utesluter så gott som alltid extrauterin graviditet, men undantag finns. hCG-nivåer i urin <75 IU/L utesluter så gott som alltid ektopisk graviditet.
hCG består av två subenheter, en alfa- och en beta-del, där den biologiska specificiteten återfinns i beta-kedjan. När beta-delen används i ett immunologiskt test är korsreaktion med LH, FSH och TSH så gott som utesluten (1).

1. Ganrot PO, Grubb A, Stenflo J: Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 10:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018: 620-621.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinen måste och anta rumstemp. före analys.
Grumliga prover centrifugeras.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.