Ejak-Volym

Publicerad: 2019-12-09 19:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Tidpunkt för provtagning skall anges på remissen.
För Kalmar gäller:
Inlämning av prov till laboratoriet skall ske före kl.12.00 vardagar.

För Västervik gäller:
Tidsbeställning görs på gynekologiska mottagningen i Västervik.
Provtagningsmaterial och remiss tillhandahålls av gynekologiska mottagningen.
Prov lämnas inom 1 h till gynekologiska mottagningen som vidarebefodrar provet omedelbart till laboratoriet.
Provtagningsföreskrifter för spermaprover

Provtagning:

Burk/flaska med skruvlock
Volym: 120 mL

Artikelnr: 835

Hantering:

Prov transporteras och förvaras i rumstemp.(ej under 18°C).
Prov lämnas snarast till laboratoriet eller inom 1 h.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
2-7 mL
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet blandas väl på vagga ca. 20 min.eller tills det ser homogent ut före analys.
Fäst insänd remiss på laboratoriets egen kopierade remiss avsedd för ejakulat.
Ange klockslag för analys på remissen.
Prov skall analyseras inom 1-2 h.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivning Ejakulat