P-TSH

Publicerad: 2023-09-20 15:26 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Intag av levotyroxin (T4) eller liotyronin (T3) kan påverka koncentrationen av tyreoideahormoner och TSH, varför rätt tolkning kräver standardiserade provtagningsbetingelser. Lämpligen bör TSH därför tas före intag av läkemedel innehållande T4 och eller T3.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma hållbar 8 dagar i rumstemperatur, 2 veckor i 2 - 8 ºC och 2 år i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

20,00kr (internt),24,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
6 dagar0,7-15,2 mIE/L mIE/L
90 dagar07-11,0 mIE/L mIE/L
360 dagar0,7-8,4 mIE/L mIE/L
5 år0,7-6,0 mIE/L mIE/L
10 år0,6-4,8 mIE/L mIE/L
19 år0,5-4,3 mIE/L mIE/L
>19 år0,3-3,7 mIE/L mIE/L
mIE/LGravida - Trimester 1: 0,10-3,70 mIE/L
mIE/LGravida - Trimester 2: 0,20-3,70 mIE/L
mIE/LGravida - Trimester 3: 0,30-3,70 mIE/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Tyrotropin (tyreoideastimulerande hormon, TSH) är sammansatt av två peptidkedjor, en alfa och en beta-kedja, tillsammans molekylmassan 28 kDa. För biologisk funktion fördras den intakta molekylen. Väsentligen samma alfa-kedja återfinns i de övriga glykoproteinhormonerna, FSH, LH och hCG, medan beta-kedjan är specifik för TSH.
Tripeptiden tyreoliberin (thyrotropin releasing hormone, TRH) bildas i hypothalamus och når via hypofysens portakretslopp hypofysens framlob. Det stimulerar där syntes och frisättning av TSH och även frisättning av prolaktin. TSH binder till sin receptor på sköldkörtelcellen och stimulerar i en rad steg processer knutna till sköldkörtlens syntes och insöndring av T4 och T3, samt utövar även en trofisk effekt på körteln. Insöndringen av TSH uppvisar normalt en dygnsrytm med de högsta koncentrationerna nattetid, kring kl. 24-05, och de lägsta från omkring kl. 11-12 till sent på eftermiddagen. TSH är förstahandsanalys (ev. tillsammans med fritt T4, alt T3, eller TPOAk) vid misstanke om rubbning av tyreoideafunktionen. (1)
Bedömning

Förhöjd TSH-koncentration:
Primär hypotyreos
är den vanligaste orsaken hos en individ utan annan påvisad sjukdom. Man ser förhöjt TSH i kombination med sänkt T4 och eventuellt T3. Subklinisk hypotyreos innebär förhöjd TSH tillsammans med T4 och T3 inom respektive referensintervall.
Andra orsaker till förhöjd TSH koncentration: autoimmun genes (förhöjd koncentration av TPOAk), TSH-producerande hypofystumör, tyreoideahormonresistens och TSH-receptormutation (sällsynt).
Sänkt TSH-koncentration: (supprimerad) ses vid primär hypertyreos och tyreoideahormonbehandling med för hög dos. Låg TSH-koncentration kan dock förekomma vid många andra tillstånd, t ex allmänsjukdom, stress och behandling med vissa läkemedel som kortikosteroider mm. Låg TSH koncentration med samtidigt låg koncentration av S-T4 och S-T3 kan ses vid central hypotyreos. Patienter som har behandlats för tyreotoxikos kan ha kvarvarande låg TSH-koncentration under lång tid. (1)
Referens

1.Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 292-303.×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µl
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.