P-Progesteron

Publicerad: 2024-01-29 14:38 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2-8° C.
Vid längre tids förvaring avhälls plasma och är hållbar 24 timmar i rumstemperatur, 5 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Måndag-Fredag

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

60,00kr (internt),73,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Män<0,2-0,5 nmol/L
Kvinnor
Follikelfas0,2-2,8 nmol/L
Ovulationsfas0,4-38 nmol/L
Luteafas5,8-76 nmol/L
Postmenopausalt<0,2-0,4 nmol/L
Gravid 1a trimestern35-141 nmol/L
Gravid 2a trimestern81-264 nmol/L
Gravid 3a trimestern187-681 nmol/L

Information hämtad från (dokument):

Progesteron (P-) DokID 202536     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Progesteron är ett steroidhormon, som hos den fertila, icke-gravida kvinnan insöndras från corpus luteum i ovarierna under inflytande av hypofysens gonadotropiner. Mindre mängder bildas också i testiklar och binjurebark. Progesteronkoncentrationen i blodet regleras bl.a. genom ett återkopplingssystem, där hypofysgonadotropinerna, framför allt LH, stimulerar sekretionen av progesteron samtidigt som en hög progesteronhalt hämmar frisättningen av gonadotropinerna. Under menstruationscykeln varierar insöndringen av progesteron från ovarierna på ett karakteristiskt sätt med en låg insöndring under den follikulära fasen för att kraftigt öka och nå ett maximum under lutealfasen. Detta maximum inträffar normalt 6-9 dygn efter ovulationen, motsvarande 7-11 dygn före efterföljande menstruation. Progesteron transporteras i cirkulationen bundet till albumin och transkortin. Proteinbundet progesteron står i jämvikt med en liten fri fraktion, som anses svara för den biologiska aktiviteten. Progesteron stimulerar tillsammans med östradiol endometriet till att bli mottagligt för implantation av det befruktade ägget
Om befruktning sker, fortsätter insöndringen av progesteron från corpus luteum under det tidiga skedet av graviditeten, för att senare (efter 6:e-9:e graviditetsveckan), då corpus luteum tillbakabildas, insöndras av placenta. Efter förlossningen sjunker progesteronhalten snabbt till pregravid nivå. Koncentrationsbestämning av progesteron används för bedömning av corpus luteum-funktion, för att påvisa ovulation eller anovulation vid sterilitetsutredningar samt vid utredning av menstruationsrubbningar.
Bedömning

Subnormala värden förekommer vid anovulatoriska cykler och vid bristande corpus luteum-funktion. Förhöjda värden förekommer vid ofullständig placentaavgång efter en graviditet, vid mola hydatidosa och vid koriokarcinom. (1)

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 336-338
2. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys Progesterone III, 2021-11-09, V7.0, sv
3. W.G.Guder, G.M. Fiedler, F. da Fonseca-Wollheim, Y. Schmitt, G. Töpfer, H. Wisser, B. Zawta. Quality of Diagnostic Samples - Recommendations of the Working Group on Extraanalytical Quality Assurance of the German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 4th completely revised edition. German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2015.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 130 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.