S-Osmolalitet

Publicerad: 2024-01-04 13:32 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Samtidig närvaro av alkohol i blodet kan ge förhöjd osmolalitet.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemperatur för att koagulera.
Hemolyserat eller starkt lipemiskt prov analyseras ej.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Vid kapillär provtagning åtgår minst 500 µL blod.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Vid provtagning i SST-rör (gul propp)
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum är hållbart 24 h i primärröret i kylskåpstemp.

Vid provtagning i Rör utan tillsats, (röd propp)

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Serum i väl förslutet rör, är hållbart 24 h i kylskåpstemp.

Starkt hemolyserade eller lipemiska prover analyseras ej.
Serum får ej frysas.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

97,00kr (internt),118,34kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
280-300 mosm/kg

Information hämtad från (dokument):

OSM2103-K,V, Dok-ID:179136     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 200 µL gäller V-vik
Minsta serummängd 100 µL gäller Kalmar
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.