S-Kryoglobulin kval

Publicerad: 2024-01-04 14:26 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen måste tidsbeställas - kontakta utförande labb för ytterligare information!

För Kalmar gäller:
Tag kontakt med laboratoriet före provtagning för hämtning av förvärmt rör i termos med sand 37° C.
Prov tas i förvärmt rör 37° C.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i termos med sand 37° C.
OBS! Värmekedjan får ej brytas.
Ange provtagningstid.
Prov lämnas snarast till laboratoriet.

För Västervik gäller:
Provtagning sker på laboratoriet.
Tidsbokning
- kontakta 0490-86100.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

161,00kr (internt),196,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

Information hämtad från (dokument):

S-Kryoglobuliner, kval, Dok-ID:179108, Kryoglob0436-K, Dok-ID:179109     Version: 2.0, 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provtagning: Rör vacuum utan tillsats, röd propp, 7 mL. (Art nr: 2049)

Prov lämnas till hematologen.
OBS! Värmekedjan får ej brytas.
Helblod skall koagulera 5 h i 37° C.
Centrifugeras efter 5 h. G-tal 1000 i 10 min.
Serum avpipetteras till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serumrör skall stå 24 h i kylskåpstemp.
Bedöm ev. utfällning.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.