S-Ak IgE Födoämnen

Publicerad: 2020-02-14 13:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

I screeningtest Födoämnen ingår (fx5; Äggvita, Mjölk, Fisk(torsk), Vete, Sojaböna, Jordnöt). Om screeningtest Födoämnen utfaller positivt kommer samtliga analyser som ingår i screeningtest utföras automatiskt. De skall således inte beställas enskilt.
Om screening utfaller negativt kommer inga analyser som ingår i screeningtest utföras , gäller även om de är beställda.
Om screen ej önskas utan endast enskild analys beställ i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

131,00kr (internt),159,82kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 50 µL.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Serum förvaras fruset minst 3 veckor på laboratoriet för ev. tilläggsbeställning.