S-Östradiol

Publicerad: 2019-11-22 14:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


"OBS!
om behov finns att mäta Östradiol hos t ex barn där man förväntar sig mycket låga nivåer rekommenderas att man skickar provet till Tillväxtlab Barnkliniken Östra sjukhuset Göteborg för analys med ultrakänslig metod, speciellt validerad för att mäta östradiol i det mycket låga intervallet." se analys S-Östradiol,ultra-känslig

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 48 h i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
pmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sänd med Linköpingsväskan.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.