P-Östradiol

Publicerad: 2023-09-20 14:14 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5mg/dag)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 24 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Måndag-Fredag

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

125,00kr (internt),152,50kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Män41-160 pmol/L
Kvinnor
Follikelfas45-855 pmol/L
Ovulationsfas150-1460 pmol/L
Lutealfas82-1250 pmol/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Östradiol syntetiseras i ovarierna under inflytande av hypofysens gonadotropiner. Mindre mängder bildas också i testis och i binjurebarken. Östradiol svarar för den dominerande östrogena aktiviteten hos den fertila, icke-gravida kvinnan. Utsöndringen är bifasisk under den menstruella cykeln, den är låg under början av follikelfasen för att sedan stiga kontinuerligt och nå ett maximum vid ovulationen. Koncentrationen faller sedan snabbt under lutealfasen. Östradiol är huvudsakligen bundet till könshormonbindande globulin och albumin i plasma. Den bundna fraktionen står i jämvikt med en liten fri och en till albumin lågaffinitetsbunden fraktion vilka är de biologiskt aktiva fraktionerna (1). Analysen är indicerad vid infertilitetsutredningar, vid kontroll av fertilitetsbehandling och bestämning av tidpunkt för ägglossning inom ramen för in vitro-fertilisering. Östradiolmätningar används dessutom vid utredning av för tidig eller sen menarche hos flickor samt vid utredning av gynekomasti (1,2).
Vid förväntat låga koncentrationer (<150 pmol/L), d.v.s. hos barn, postmenopausala kvinnor, män och patienter behandlade med aromatashämmare rekommenderas att östradiol bestäms med en känsligare mätmetod (Östradiol, ultrakänslig).
Behandling med fulvestrant (Faslodex®) kan ge upphov till falskt högt resultat med den aktuella mätmetoden. Annan mätmetod baserad på masspektrometri (Östradiol, ultrakänslig) bör därför beställas för bestämning av östradiol i prov från fulvestrantbehandlade patienter.
Bedömning

Förhöjda östradiolnivåer förekommer vid för tidig pubertet hos flickor, vid behandling med gonadotropiner hos kvinnor med bibehållen gonadfunktion samt vid östrogenproducerande tumörer. Hos män förekommer förhöjda nivåer i samband med svåra leverskador samt vid östrogenproducerande tumörer som är mycket sällsynta. Låga östradiolhalter ses vid amenorré orsakad av hypotalamisk, hypofysär eller ovariell insufficiens. Vid dessa tillstånd saknas även den normala variationen under menstruationscykeln. (1)

Vid förväntat låga halter (<150 pmol/L), dvs. hos barn, postmenopausala kvinnor, män och patienter behandlade med aromatashämmare ska Östradiol bestämmas med en känsligare mätmetod (Östradiol, ultrakänslig) (4)
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 338-339.
2. Roche Diagnostics, Metodblad Elecsys Estradiol III, Cobas, 2022-02, V 8.0 Svenska
3. W.G.Guder, G.M. Fiedler, F. da Fonseca-Wollheim, Y. Schmitt, G. Töpfer, H. Wisser , B. Zawta. Quality of Diagnostic Samples - Recommendations of the Working Group on Extraanalytical Quality Assurance of the German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 4th completely revised edition. German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2015.
4. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys Estradiol III (066560211190), 2020-01, V×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.