S-CDT disialo (HPLC)

Publicerad: 2023-11-07 15:51 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.

Utförare:

Region Kronoberg Växjö
Klinisk kemiska laboratoriet, Strandvägen 8, Centrallasarettet Växjö
35185 VÄXJÖ
Tel: 0470-58 74 50

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov kan tas kapillärt.
Serum avskilt i nytt rör är hållbart 7 dygn vid 2-8 ºC och minst 4 månader vid - 20 ºC.

Prover sänds tisdagar och fredagar, analys utförs i Växjö måndag-onsdag.