P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, fri

Publicerad: 2021-06-02 16:36 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Samtliga analyser av Kalciumjon, fri ingår i syrabasstatus/blodgaser. se P(aB)-Kalciumjon fri, P(vB)-kalciumjon, fri och P(kb)-Kalciumjon, fri.

Artärblod

Prov bör om möjligt tas tidigast 20 min. efter andningsjustering.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta. Följ alltid leverantörens rekommendation.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Spruta med blod lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
För Västervik gäller: Prov kan ej sändas med rörpost

Venöst blod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

Kapillärt blod (Clinitubes)
OBS! Utföres endast på lab.
Före provtagning värms provtagningsstället väl under 5-10 min.
Gör rent punktionsstället och gör ett tillräckligt instick så att blodet flödar fritt. Undvik att stasa. Torka bort den första bloddroppen.
Fyll 1-2 kapillärrör genom att sätta kapillären djupt i bloddroppenscentrum; placeras i centrum för att hindra kontamination av luft.
Stoppa i ett järnfilspån i den luftfria kapillären samt förslut ändarna med härför avsedda proppar.
Blanda omedelbart genom att föra en magnet lugnt fram och tillbaka utefter hela rörets längd (ca 20 dragningar).
Återvänd genast till lab för omedelbar analys.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 10 min.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips alt. Na-heparin rörBeställs: Centralförrådet

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
180 dagar0,95-1,50 mmol/L
18 år1,22-1,37 mmol/L
>18 år1,18-1,31 mmol/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Indikationen för analysen är rubbningar i kalkomsättningen, vilka är relativt vanliga och som ibland kräver akut utredning och behandling. Analysen är motiverad på vida indikationer vid många diffusa besvär. Upprepade bestämningar kan ibland vara nödvändiga, liksom komplettering med analys av joniserat kalcium, för att utesluta eller bekräfta misstänkt rubbning i kalciumomsättningen.

Av kroppens totala kalciuminnehåll, 25 mol (1 kg), finns 99 % som kalciumsalter i skelettet. Små mängder finns i plasma och intracellulärt, den senare är ca en tusendel av den extracellulära. Koncentrations­skillnaden dem emellan utnyttjas i många celler som aktiveringssystem.

I plasma förekommer kalcium i ca 50 % som fritt joniserat kalcium. Den är av central betydelse för en lång rad biokemiska reaktioner; enzymreaktioner, blodkoagulation, cellpermeabilitet, sekretion, muskelkontraktion och neuronaktivitet. Kalciumjonaktiviteten i plasma regleras därför mycket noga av bl a parathormon (PTH), FGF23 och aktivt vitamin D (kalcitriol) genom effekter på skelett, njurar och tarm. Upprätthållande av koncentrationen i extracellulärrummet sätts före mineraliseringen av skelettet.

Kalcium föreligger i plasma som proteinbundet, ca 40 % där framförallt albumin binder kalcium, och som lösliga komplex med främst citrat, fosfat, m m.
För rutinbruk är analys av totalt proteinbundet kalcium i de flesta fall tillräckligt. Vid hypoalbuminemi, vid njurinsufficiens och hos patienter som fått stora mängder citratblod kan dock en felaktig bild fås och ibland bör då analys av joniserat kalcium utföras istället. De beräkningsrutiner som finns för korrigering av totalkalcium vid hypoalbuminemi ger bara en grov uppskattning och har hög imprecision.

Hyperkalcemi orsakas av malignitet eller primär hyperparatyreoidism i över 90 %. Övriga orsaker är immobilisering, mjölk-alkalisyndrom, en endokrina sjukdomar, läkemedel, och vissa ärftliga tillstånd, vilka alla är sällsynta. D-vitaminförgiftning är sällsynt men även detta kan ge hyperkalcemi
Hypokalcemi ses bl.a. vid hypoparatyreoidism, t ex vid skada på paratyreoideakörtlarna (bisköldkörtlarna). Andra orsaker är brist på D-vitamin eller magnesium, nedsatt njurfunktion eller infektioner.