S-b2-Mikroglobulin

Publicerad: 2019-10-23 11:40 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
För Linköping gäller: Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
För Sahlgrenska gäller: Serum kan förvaras upp till 2 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Linköping gäller: vanlig post inom 7 dygn
Om urin för alfa 1-mikroglobulin tagits samtidigt sänds serumprovet till Linköping

För Sahlgrenska gäller: vanlig post inom 2 dygn
Om urin för b2- mikroglobulin tagits samtidigt sänds serumprovet till Sahlgrenska.