Pt-Blödningstid enligt Ivy

Publicerad: 2024-04-04 13:10 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen Pt-Blödningstid läggs ned
fr.o.m. 2016-05-18

Analysvolymen blödningstid har under senare år kraftigt minskat inom länet, och analysen har redan i stora delar av landet lagts ned. Värdet av att använda blödningstid som en prediktor för blödning i samband med kirurgiska ingrepp är lågt och evidens saknas. Tekniken för blödningstid är en icke standardiserad metod med både låg specificitet och sensitivitet.
Som allmän screening vid ökad blödningsbenägenhet föreslås i första hand APTT, PK(INR), fibrinogen och hematologisk utredning med TPK, Hb, LPK och differentialräkning.

Utförare:

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
sekunder