P-Urat

Publicerad: 2020-01-21 13:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
360 dagar70-330 µmol/L65-320 µmol/L
14 år120-340 µmol/L120-340 µmol/L
17 år160-450 µmol/L120-340 µmol/L
50 år230-480 µmol/L160-350 µmol/L
>50 år230-480 µmol/L160-400 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Urinsyra är en kvävehaltig, organisk syra som uppkommer som slutprodukt vid nedbrytningen av purinbaserna adenin och guanin. Dessa ingår i nukleotiderna i DNA och RNA. Vid nedbrytningen av adenin och guanin bildas via xantin slutligen urinsyra.
I plasma förekommer urinsyra praktiskt taget helt i uratform. Urat bildar förmodligen relativt lättdissocierade komplex med albumin och andra plasmaproteiner. Urat utsöndras som avfallsprodukt i huvudsak via njurarna. En mindre del utsöndras via digestionskanalen. I sur miljö är urater svårlösliga. Vid ökad uratutsöndring i sur urin kan utfällningar uppstå med njursten som följd.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum och EDTA accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman