S-Transtyretin

Publicerad: 2020-05-20 08:33 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Venblod


Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur) inom 4 timmar.
I kylskåp är plasma/serum hållbart i 7 dygn. Om provet fryses inom 24 timmar kan det förvaras i > 3 månader i frys (-20 °C).
Upprepande av nedfrysning och upptining undvikes.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 200 µL.
Plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Ange på röret om provet utgörs av plasma.