S-Transtyretin

Publicerad: 2021-03-04 21:17 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Venblod


Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur) inom 4 timmar.
I kylskåp är plasma/serum hållbart i 7 dygn. Om provet fryses inom 24 timmar kan det förvaras i > 3 månader i frys (-20 °C).
Upprepande av nedfrysning och upptining undvikes.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 200 µL.
Plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Ange på röret om provet utgörs av plasma.