P-Orosomukoid (Akutfasproteiner)

Publicerad: 2023-12-14 14:27 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
1 rör räcker till samtliga analyser, när analysen beställs i paket.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Ingår i paket
P-Akutfasproteiner
P-Komplementfaktorer C3 C4

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i primärrör: 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma: 3 dygn i 2 - 8 ºC och 12 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<6 månader0,21-0,85 g/L
<5 år0,48-1,4 g/L
5-17 år0,48-1,1 g/L
>17 år0,52-1,2 g/L

Information hämtad från (dokument):

Orosomukoid (P), Cobas Pro, Dok-ID:220866     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Orosomukoid (även kallat surt a1-glykoprotein, AAG) är ett akutfas-protein som bildas i levern och i lymfocyter. Det är ovanligt rikt glykosylerat i förhållande till sin storlek, vilket hindrar proteinets färgbindning så att det vanligtvis inte kan urskiljas med proteinfärgning vid elektroforesundersökning. Ökad koncentration av orosomukoid är påvisbar inom ett dygn efter vävnadsskada. Orosomukoid anses bland annat ha immunmodulerande uppgifter och förmåga att modulera leukocytbindning i endotel. Bland de egentliga serumproteinerna har orosomukoid högre clearance än albumin till följd av sin låga molekylmassa (45 kDa). Syntesen av orosomukoid samvarierar i stort med haptoglobin­syntesen, men den påverkas inte av ändringar i erytrocytomsättningen. Orosomukoid binder ett flertal läkemedel, ffa svaga baser, t ex vissa betablockerare, antiarytmika och antidepressiva (1,2)

Bedömning

Serumnivån av orosomukoid bör värderas mot koncentrationen av andra akutfasproteiner, särskilt haptoglobin och a1-antitrypsin, för att det ska vara möjligt att bedöma den inflammatoriska aktiviteten. Orosomukoid­koncentrationen speglar ett långvarigt förlopp och är en viktig markör för att påvisa kronisk inflammation (t ex Crohns sjukdom, RA, SLE). Förhöjt orosomukoidvärde i förhållande till haptoglobinvärdet kan ses vid processer i levern (t ex hepatit) och vid behandling med kortikosteroider. Koncentrationen sjunker vid nefrotiskt syndrom, vid proteinförluster i tarmen, vid cirrhos och vid påverkan av östrogen (graviditet, p-piller) (1,2).

Referenser:

1. Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl. 2003: 108, 139-140, 145, 559
2. Rydén I, Clinical studies on a1-acid glycoprotein glycosylation - with focus on fucose, 2002: 3-6, 9-10

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov
Lipemiska eller grumliga prover ultracentrifugeras före analys.