P-Laktat

Publicerad: 2021-06-03 16:12 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen har utgått ur sortiment 20210603.
Om analys av laktat önskas se vP-Laktat

Utförare:

Ingen utförare, analysen är nedlagd