P-Laktat

Publicerad: 2020-09-29 11:19 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Notera utförare. Om Kalmar är utförare var god se vP-Laktat.
OBS!
Patienten skall vila i minst 15 minuter innan provet tas.

Venblod

Laktatkoncentrationen i blodet kan efter måltid öka 20-50 %. Falskt förhöjda värden kan också erhållas om patienten ej vilat tillräckligt före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet, gärna i isbad.

Provtagning:

Rör vakuum, grå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-fluorid
Artikelnr: 2981

Hantering:

Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasman avskiljes omgående till nytt rör art.nr. 6610.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Dålig separering av blodceller och förorening av bakterier in vitro kan ge falskt förhöjda resultat om provet förvaras.

Hemolyserat prov analyseras ej.

Avskiljd plasma kan endast förvaras upp till 2 h i rumstemp.
Avskiljd plasma kan förvaras upp till 14 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,5-2,2 mmol/L
Gäller efter vila och fasta mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Plasma bör analyseras omgående efter centrifugering och avskiljning till nytt rör.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman