P-Kolesterol

Publicerad: 2023-11-29 12:13 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Undvik stas och muskelkontraktion.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<2 månader1,8-3,2 mmol/L
2 mån- 2 år1,8-4,5 mmol/L
2 - 12 år3,1-6,0 mmol/L
12-30 år2,9-6,1 mmol/L
30-50 år3,3-6,9 mmol/L
>50 år3,9-7,8 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Kolesterol (P-) och Non-HDL-kolesterol (P-) DokID 201589     Version: 5.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Kolesterol är en viktig komponent i cellmembran men utgör även utgångsmaterial för syntes av steroidhormoner från binjurar, vissa könshormoner och gallsyror m.m. Kolesterol förekommer dels i oförestrad form i lipoproteinernas ytskikt och dels i förestrad form i lipoproteinernas kärna. I bestämning av P-Kolesterol ingår både förestrad och oförestrad kolesterol. Analysen är indicerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, men också vid utredning och uppföljning av patienter med sjukdomar såsom diabetes och hypotyreos m.fl. som orsakar sekundära lipoproteinrubbningar (1).

Bedömning

Förhöjda nivåer ses vid de ovanliga primära hyperlipoproteinemier (t.ex. familjär hyperkolesterolemi, familjär kombinerad hyperlipidemi, familjär dyslipoproteinemi). Det är dock betydligt vanligare med livsstilsrelaterad och polygen hyperlipidemi samt med sekundär hyperlipidemi såsom vid diabetes, hypotyreos, levercirros, nefrotisk sjukdom m.m. (1) För bedömning av kardiovaskulär risk och behandlingsmål se rekommendationer från de europeiska sällskapen för kardiologi (ESC) (2). Hos patienter som behandlas med N-acetylcystein (NAC) vid överdosering av paracetamol kan ett falskt för lågt resultat för kolesterol fås (3).

Referenser

1. Nilsson-Ehle P. Att mäta kolesterol. Svensk förening för klinisk kemi, 1990.
2. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur Heart J 2021;42:3227-3337.
3. Roche Diagnostics, Metodblad CHOL2, 2022-03, V 6.0 Svenska.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
Hos patienter som behandlas med N-acetylcystein (NAC) vid överdosering av paracetamol kan ett falskt för lågt resultat för kolesterol fås.