P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)

Publicerad: 2020-01-21 12:57 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
30 dagar0,28-1,2 µkat/L0,28-1,2 µkat/L
150 dagar0,14-0,82 µkat/L0,14-0,82 µkat/L
7 år0,11-0,27 µkat/L0,11-0,27 µkat/L
12 år0,15-0,43 µkat/L0,15-0,43 µkat/L
17 år0,15-0,6 µkat/L0,15-0,6 µkat/L
40 år0,15-1,3 µkat/L0,15-0,75 µkat/L
>40 år0,20-1,9 µkat/L0,15-1,2 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Höjda värden kan ses vid intag av alkohol, Barbiturater,Fenytoin, Antipyrin och Dextropropoxifen.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 104 µL.
Serum och EDTA-rör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman