P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)

Publicerad: 2023-11-29 11:50 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
<30 dagar0,28-1,2 µkat/L0,28-1,2 µkat/L
<5 månader0,14-0,82 µkat/L0,14-0,82 µkat/L
<7 år0,11-0,27 µkat/L0,11-0,27 µkat/L
<12 år0,15-0,43 µkat/L0,15-0,43 µkat/L
<17 år0,15-0,6 µkat/L0,15-0,6 µkat/L
<40 år0,15-1,3 µkat/L0,15-0,75 µkat/L
>40 år0,20-1,9 µkat/L0,15-1,2 µkat/L

Information hämtad från (dokument):

GT (P-Gamma-Glutamyltransferas) DokID 202616     Version: 4.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
g-Glutamyltransferas katalyserar överflyttningen av glutamylgrupper mellan peptider till aminosyror. GT syntetiseras i njure, prostata, pankreas, testiklar, m fl organ förutom i levern. Enzymet anses vara membranbundet vid de luminala ytorna av körtelceller, ex mikrovilli i gallkanalikuli och njurtubulicellernas luminala membran. Vid skador i olika vävnader ökar enzymhalten därför i respektive sekret (galla, urin, seminalvätska). Enzymaktiviteten i serum kommer huvudsakligen från levern. GT visar lätta stegringar vid hepatocellulär skada och mer uttalade stegringar vid gallstas (1).
Bedömning

GT stegring orsakas oftast av en påverkan på gallsystemet men kan ses vid alla leversjukdomar inklusive primär levercancer och levermetastaser. Diabetiker och mycket överviktiga individer kan ha höga GT-värden som del i metabol påverkan med fettlever och leverfibros. GT-aktivitet induceras dessutom av läkemedel och alkohol. Vissa läkemedel såsom antiepileptika, barbiturater och bensodiazepiner ger regelbundet GT-stegring. GT stiger med åldern upp till 50 år och män har högre värden än kvinnor även utan alkoholkonsumtion (1).

Litteraturreferenser

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 474-475.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 104 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
I mycket sällsynta fall kan gammopati, särskilt typ IgM(Waldenströms makroglobulinemi), orsaka icke tillförlitliga resultat