Asc-Protein

Publicerad: 2024-04-24 13:16 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör plast, konisk botten
Volym: 15 mL

Artikelnr: 1458

Hantering:

Centrifugeras inom 4 timmar från provtagning.

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

Remiss:

Utförare: