Csv-Meningit/encefalit-panel

Publicerad: 2023-06-27 12:51 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:


Cerebrospinalvätska tas i sterilt rör (MicroTube) vid lumbalpunktion. Minsta provvolym är 1 mL.

Analysen utförs vardagar och prov som inkommer innan kl 13:00 besvaras samma dag. Vid behov om akut diagnostik efter kl 13:00 på vardagar kontakta ansvarig läkare på Mikrobiologen på telefon 0480-81441.


LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Meningit/encefalit-panel
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej