B-ProBio Prostatacancer Assay

Publicerad: 2023-09-10 17:52 av Zainab Al-Asafi
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Provtagning:

Streckrör (Cell-Free DNA BCT.)
Hantering:

Venblod
2 x 10 ml blod tages i Streck Cell-Free DNA BCT® CE rör.
Vänd rören 10 gånger och sätt på klisterlappar med prov-ID på rören.
Rören förvaras i rumstemperatur. OBS! Ställ INTE in i kylskåp eller frys.

Blodprover i Streck-rör ska hålla en temperatur på mellan 10-30 grader Celsius under transport.

Vävnad

Kloss eller paraffinsnitt (minst 4 x 10 µm i Eppendorfrör, gärna 8 x 10 µm) från fraktion med högst tumörcellsandel. Minst 50 ng DNA behövs. Vid tumörcellsandel på <20% behövs makrodissektion. Skicka 10 ofärgade snitt (4 µm) på glas samt ett HTX-färgat glas med tumörområde markerat, alternativt kopia på glas/digital bild med markerat tumörområde. Vi frågor kontakta Molekylär Cancerdiagnostik i Solna för instruktioner (08 - 123 796 85).

OBS!
Konsultremiss får användas främst i undantagsfall. Remiss som skall användas beställs via Karolinskas webbutik och remissen heter Remiss patologi, klinisk patologi/cytologi

OBS!
Ange i remissen:
●Frågeställning: BRCA1/2 screening prostatacancer
Anamnes (fritext):
● Ange behandlingslinje för mCRPC (metastaserad kastrationsresistent prostatacancer): (1-5)
● Bekräfta att patienten har en pågående progressiv sjukdom och är aktuell för att byta behandling.
● Ange om analysen ska utföras på perifert blod och/eller tumörvävnad

OBS!
Prover som kommer till avdelning för Klinisk kemi dagen innan helgen får stå i rumstemperatur till nästkommande vardag och skickas med expressbrev.

OBS!
Skicka prov samt remisser som expressbrev till Klinisk patologi och Cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (fullständig adress nedan).

Prov och remiss skickas till:
Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik
Att: Molekylär cancerdiagnostik
Visionsgatan 56, CCK R8:02
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Remiss:

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.