P-Non-HDL-kolesterol

Publicerad: 2023-11-29 12:14 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Analysen är ej beställbar i Cosmic, utan beräknas endast vid beställning av P-Kolesterol och P-HDL-Kolesterol

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Plasma hållbart i primärrör: 2 dygn i 2 - 8 ºC
Avhälld plasma hållbart i 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<1 år0,72-5,2 mmol/L0,72-5,2 mmol/L
1-9 år1,8-3,7 mmol/L2,1-4,3 mmol/L
10-17 år1,7-4,0 mmol/L1,7-4,0 mmol/L
18-29 år1,7-5,0 mmol/L1,6-4,7 mmol/L
30-49 år2,0-6,1 mmol/L1,9-5,1 mmol/L
>49 år2,5-6,2 mmol/L2,4-6,2 mmol/L

Medicinsk ansvarig:

Information hämtad från (dokument):

Kolesterol (P-) och Non-HDL-kolesterol (P-) DokID 201589     Version: 5.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Non-HDL utgörs av all kolesterol som inte ingår i HDL-partiklar och omfattar alla aterogena (apo-B-innehållande) lipoproteiner. Non-HDL beräknas automatiskt vid beställning av P-Kolesterol och P-HDL-Kolesterol (Non-HDL-Kolesterol=P-Kolesterol - P-HDL-kolesterol). Patienten behöver inte vara fastande vid provtagning. Non-HDL-Kolesterol används nu istället för P-Kolesterol i riskalgoritmen för utveckling av kardiovaskulär sjukdom SCORE2 (Systematic Coronary Risk Evaluation). Sambandet mellan non-HDL-kolesterol och risk för kardiovaskulär händelse anses vara minst lika stark som sambandet mellan LDL-kolesterol och risk för kardiovaskulär händelse. Non-HDL-kolesterol kan vara av speciellt värde vid riskbedömning och behandlingsmål hos bland annat patienter med hög triglyceridnivå eller diabetes mellitus där risken finns att den uppmätta/beräknade LDL-kolesterol-nivån inte blir korrekt. I 2021-års rekommendationer för prevention av kardiovaskulär sjukdom från European Society of Cardiology (ESC) ges förslag på hur nonHDL-kolesterol korresponderar till målvärden för LDL-kolesterol: LDL-kolesterol 2,6 mmol/L motsvaras av non-HDL-kolesterol 3,4 mmol/L, LDL-kolesterol 1,8 mmol/L motsvaras av non-HDL-kolesterol 2,6 mmol/L och LDL-kolesterol 1,4 mmol/L motsvaras av non-HDL-kolesterol 2,2 mmol/L (1).

Refrenser

1. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur Heart J 2021;42:3227-3337.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.