S-Imatinib

Publicerad: 2023-01-12 11:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Venblod
Provet tas omedelbart före nästa dosering.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Kontrollera att provet koagulerat och sedan centrifugeras provet inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
Serumprovet fryses in -20° C.


Remiss:

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Provtagningsanvisning
GÖTEBORG

Analysfrekvens:

Fredagar