tU-Metoxikatekolaminer

Publicerad: 2024-05-15 16:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! För Västervik och Oskarshamn: Barnkliniken får HCL tillsatt i plastdunken av laboratoriets personal.
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Informationsblad till provtagning av urinprover för patienter (under "Anvisningar och tolkningsguider för vårdpersonal")

Hantering:

Urinen är hållbar 4 dygn i kyl. Vid längre förvaring/transport fryses 5 mL av den blandade och uppmätta urinen. Ingen centrifugering före transport till laboratoriet.

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460