B-Erc-B-Hemoglobin F (Fetomaternal blödningsutredning)

Publicerad: 2022-09-22 16:20 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Prov ska ej centrifugeras. Prov kan förvaras i rumstemperatur upp till 6 timmar. Om förvaringstiden beräknas överstiga 6 timmar ska provet förvaras i kylskåp, där provet kan förvaras upp till 3 dygn.
Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 3 dygn efter provtagning.
OBS!
Får EJ skickas med rörpost!

Till lab.personal
: Ring och förvarna Linköping när prov skall skickas för analys! Analysen utförs dagtid måndag-fredag, på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, US, Linköping. Analys kan också efter överenskommelse utföras dagtid under långhelger. Kontakta i dessa fall laboratoriet.

Kontaktuppgifter

Cellulär immunologi 010-103 32 83
Jourhavande läkare transfusionsmedicin 010-103 32 80

Utförare: