B-RNA (B)-BCR-ABL1 p190; kvant

Publicerad: 2022-09-07 10:31 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

OBS! För patienter bosatta i Region Kalmar bör provtagning samordnas så provet anländer till Provinlämningen Laboratoriemedicin US inom 24 h efter provtagning, dock senast kl 14:00, två dagar före helgdag för vidare transport till KS.
Prov får EJ centrifugeras eller frysas.
Prov förvaras och skickas kylt.

För känndeom
: Observera att resultatet för BCR-ABL1 p190 med KS metod inte underförstått kommer att vara jämförbart med de resultat som tidigare levererats från Klinisk genetik då standardisering för BCR-ABL p190 saknas. Därför bör, för patienter under aktiv monitorering med positivt p190, dubbelprov (TEMPUS-rör och pappersremiss till Klinisk genetik) tas vid ett tillfälle snarast möjligt. Tidigare metod på Klinisk genetik kommer för detta syfte att hållas i drift t.o.m. 2022-12-31.

Remiss:

Konsultremiss

Utförare: