B-RNA (B)-BCR-ABL1 p210; kvant

Publicerad: 2022-09-07 10:01 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

OBS! Prov ska vara Laboratoriemedicin US tillhanda inom 48 h efter provtagning och senast kl 12:00 dag före helgdag.
Prov får EJ centrifugeras eller frysas.
Prov förvaras och skickas kylt.

För känndeom
: För uppföljning av patienter med andra mer ovanliga isoformer av BCR-ABL1 som p190 (e1a2), p230 (e19a2), b1a1, b2a3, b3a3, e1a3, e6a2 eller e8a2 kan prov skickas för analys med RT-PCR på Klinisk immunologi, Karolinska Universitetslaboratoriet (KS).

Remiss:

Konsultremiss

Utförare: