Apkoppor

Publicerad: 2022-10-19 12:56 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Använd UTM-provtagningset. Tag prov, gärna flera stycken, från blåsvätska. Komplettera eventuellt med prov från svalg och beroende på anamnes från rektum.

Vid behov av snabb analys kontakta klinisk mikorbiologiska laboratoriet innan provet skickas.

Se smittskyddets information på vårdgivarwebben - Apkoppor

Provtagning:

UTM med flockad nph-pinne


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Region Kronoberg
Provtagningsanvisning