B-Hemoglobinopatiutredning

Publicerad: 2022-01-10 07:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Analys avsedd för vidare utredning av misstänkta Hb-varianter.

Venblod


Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas minst 5 ggr.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Analysen ska inte centrifugeras.
Provet ska förvaras i kyl och vara laboratoriet tillhanda inom 4 dagar.

Remiss:

Konsultremiss

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Skåne
20502 MALMÖ
Tel: 040-33 14 20 Fax: 040-33 62 86