Brucella ssp. PCR respektive Odling

Publicerad: 2022-11-02 13:18 av Åsa Valve
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBS! Vid misstanke om brucellos ska det tydligt noteras på remissen till lokalt mikrobiologiskt laboratorium; ”Misstanke om brucellos”.

- Blod
- Benmärg
- Sternalpunktat
- Aspirat
- Biopsi

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Folkhälsomyndigheten
Provtagningsanvisning

Tel: 010-205 20 00

Analysfrekvens:

Rutin