P-CK(P-Kreatinkinas)

Publicerad: 2023-11-10 14:26 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Fysiska aktiviteter bör inte utövas dagarna innan muskelsjukdomsutredning görs.
Intramuskulära injektioner eller långvarigt kraftigt muskelarbete kan ge förhöjda värden och bör om möjligt undvikas före provtagning.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avälld plasma är hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 1 månad i ≤ -18 ºC.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

22,00kr (internt),26,84kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
30 dagar0,6-8,1 µkat/L0,6-8,1 µkat/L
1 år0,6-6,3 µkat/L0,6-6,3 µkat/L
9 år0,6-3,8 µkat/L0,6-3,8 µkat/L
13 år0,8-6,6 µkat/L0,8-6,6 µkat/L
17 år0,7-9,0 µkat/L0,7-9,0 µkat/L
50 år0,80-6,7 µkat/L0,60-3,5 µkat/L
>50 år0,70-4,7 µkat/L0,60-3,5 µkat/L

Information hämtad från (dokument):

CK (P-Kreatinkinas) DokID 206051     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Kreatinkinas är ett viktigt enzym i muskulaturens energiomsättning. Det finns tre CK-isoenzymer, CKMM, CKBB och CKMB. CKMM är det dominerande isoenzymet i skelettmuskel och myokard medan CKBB dominerar i hjärna men förekommer även i tarm, ventrikel, urinblåsa, uterus och prostata. CKMB finns huvudsakligen i myokard. Den totala CK-aktiviteten i plasma kommer normalt från skelettmuskulaturen till ca 90%. Analysen används framförallt vid misstanke om skelettmuskelskada av olika orsaker (1).

Bedömning

Förhöjd nivå ses framförallt vid olika typer av muskelcellskada såsom vid rabdomyolys, trauma och kirurgi, epilepstiskt anfall, malign hypertermi, Duchennes muskeldystrofi, myositer, graviditet, post partum, hypotyreos, vid hjärtmuskelskada, vid behandling med vissa läkemedel (t.ex. statiner, haldol, litium) men även efter långvarigt muskelarbete. Makroformer av CK kan orsaka förhöjt CK utan samband med sjukdom. Sänkta värden kan ses vid bl.a. Cushings sjukdom, steroidbehandling, tyreotoxikos, levermetastaser (1).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 450-452.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 103µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial