S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)

Publicerad: 2022-02-23 09:00 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Provet är känsligt för lufttillträde. Proppen får ej avlägsnas.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
OBS! Serum får ej avskiljas.Provet är känsligt för lufttillträde!
Proppen skall vara kvar på primärröret fram tills analys utförs på laboratoriet.
Centrifugerat prov med orörd propp kan förvaras i primärröret upp till 3 dygn i rumstemp och i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
180 dagar0,95-1,50 mmol/L
18 år1,22-1,37 mmol/L
>18 år1,15-1,31 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Fritt kalcium (joniserat kalcium, S/P-Kalciumjon, fri) befinner sig i jämvikt med proteinbundet kalcium i plasma. Fritt joniserat kalcium anses vara det medicinskt intressanta och det är normalt sett oerhört välreglerat i kroppen. Det är den fria fraktionen som är under hormonell kontroll (PTH och vitamin D). Dessa hormoner påverkar upptaget av kalcium från tarmen, ben nybildningen och urinutsöndringen av kalcium och fosfat.

För rutinbruk och screening för rubbningar i kalciumomsättningen är analys av totalkalcium (P-Kalcium) tillräckligt.
Indikationen för analysen: Vid hypoalbuminemi, vid njurinsufficiens och hos trauma-patienter som fått många blodtransfusioner.

Den fria fraktionen av kalciumjoner befinner sig i flera jämvikter, som påverkas av pH, för att standardisera mätningen på prover som transporterats en längre tid rekommenderas pH korrigerat (pH 7,4) för sjukhusets prover (inkluderar ej prover från mottagningars verksamhet) rekommenderas däremot ej pH korrigering

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 195 µL.
Centrifugerat prov bör analyseras snarast. Se hållbarhet
Rör med koag.aktivator och röd propp accepteras som provtagningsmaterial (art.nr 2049).
För venprov (serum) gäller: provet ska analyseras inom 8 min från det att korken lyfts av provet. Provet är känsligt för lufttillträde!
Kan även tas kapillärt samt i hepariniserad spruta ( se kB/aB- Blodgaser).
OBS! Se larmgränslista.