S-Ceruloplasmin

Publicerad: 2018-08-20 13:40 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Analysen beställes som enskild analys.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avskiljt serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp därefter fryses provet -20°C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

36,00kr (internt),43,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
30 dagar0,08-0,25 g/L0,03-0,28 g/L
365 dagar0,15-0,48 g/L0,15-0,43 g/L
3 år0,25-0,56 g/L0,29-0,54 g/L
6 år0,29-0,56 g/L0,26-0,54 g/L
9 år0,25-0,52 g/L0,23-0,48 g/L
12 år0,21-0,51 g/L0,21-0,48 g/L
15 år0,20-0,50 g/L0,21-0,46 g/L
17 år0,20-0,45 g/L0,22-0,50 g/L
>17 år0,20-0,60 g/L0,20-0,60 g/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 100 µL.
Plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Ange på röret om provet utgörs av plasma.
Lipemiska eller grumliga prover ultracentrifugeras före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.