B-Homocystinuri, genetisk diagnostik, DNA

Publicerad: 2024-02-21 07:59 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Venblod.

EDTA-rör 4 - 5 mL blod. För små barn minst 1 mL blod.

​Provet förvaras och skickas som helblod. Om provet ej kan skickas på provtagningsdagen, ska det förvaras i kylskåp.

Remiss:

Utförare: