Utvidgad odling sputum Cystisk fibros

Publicerad: 2021-04-15 08:50 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

Prov måste ankomma klinisk mikrobiologi mån - torsdag innan kl 15.00 för vidarebefodran. Prov måste anlända utförande laboratorium inom 48 h efter provtagning

Provtagning:

Provtagningsset för Sputum
Volym: 70 mL

Artikelnr: 103515
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin