S-Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Publicerad: 2021-02-10 08:34 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Venblod

OBS!
Analysen kräver 2 st fyllda rör.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Avhällt prov kan förvaras i kyl tre dygn efter provtagning.

Remiss:

Utförare:


×

Medicinsk Bakgrund

Analytisk interferens innebär att ämnen i patientprovet (t.ex. olika typer av antikroppar) stör mätningen av den önskade komponenten, vilket leder till en falskt för låg eller falskt för hög koncentration. Fenomenet uppskattas förekomma i cirka 0,1% av tyreoideafunktionsmätningar i serum. En eller flera av tyreoideakomponenterna kan vara drabbade.

Hämtad ur Karolinska Universitetslaboratoriet 20210210, kl.08:25.