S-PLA2R-ak

Publicerad: 2023-03-10 09:17 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugera därefter provet i G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Provet kylförvaras om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Remiss:

Utförare:


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information