S-Covid-19-antikroppar

Publicerad: 2020-09-28 14:13 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Analysen ska endast användas för personer som varit symptomfria minst 14 dagar efter genomgången infektion.

Venblod
. Märk röret före provtagning med korrekt Cosmic/remiss-etikett alternativt personuppgifter.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Serum i SST-rör med guldgul kork.
Om möjligt centrifugera provet i 10 minuter G-tal 2000 inom 2 timmar efter 30 min koagulationstid.
Serum hållbart 7 dygn i primärröret i kyl, 2-8 °C och avhällt serum i 4 veckor vid < -18 °C.

Utförare:

×

Medicinsk Bakgrund


SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som initialt upptäckts i Wuhan i centrala Kina. Infektionen som orsakas av detta nya virus har fått namnet Covid-19.

Virus finns i luftvägssekret och smittspridning sker främst som droppsmitta från hostningar och nysningar. Direkt, och möjligen indirekt, kontaktsmitta sker genom smittförande sekret. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar och i genomsnitt cirka 5 dagar.

Den rådande pandemin orsakad av cirkulerande SARS-CoV-2 har föranlett utveckling av diagnostiska metoder för att möjliggöra detektion av viruset. Initialt fokuserades på metoder som kan direktpåvisa viruset, ffa PCR. I ett senare skede har efterfrågan på serologisk diagnostik ökat. Detektion av antikroppar kan anses komma att spela en betydande roll för hanteringen av denna infektion. Med serologiska metoder skapas förutsättningar för bättre övervakning av smittspridningen i befolkningen. På sikt hoppas man även säkrare kunna fastställa serologiska analysresultats koppling till immunitet vilket skulle komma att få stor betydelse.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Ingen info