RNA-SARS-CoV-2 (covid-19) PCR (aktuell infektion)

Publicerad: 2022-05-24 15:26 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Art.nr 103235 kan åter användas, observera dock att den första leveransen innehåller en provtagningspinne som inte är anpassad för nasopharynxprovtagning. Använd istället separat flockad provtagningspinne med böjligt skaft för covid-provtagning som kan beställas från Klinisk mikrobiologi.

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret och vispa pinnen kraftigt i vätskan i röret innan den tas upp ur röret och kasseras.
-Skruva på korken.
-Rengör provrör.

Provtagningskit - Nasofarynx

I första hand UTM (art.nr 103235), i andra hand NaCl-rör rekvierade från Klinisk mikrobiologi.

För övriga provtyper och provtagningsmateriel se länk till provtagningsanvisningar nedan.

Svarstider

Icke akuta prov

Prov tas i UTM eller NaCl-rör och skickas till Mikrobiologen. Prov som når mikrobiologen före 14:30 vardagar besvaras samma dag. Övriga prov besvaras följande vardag.

Akut frågeställning (diagnostik i samband med akut inläggning på sjukhus)

Prov tas i särskilt rör med orange kork märkt ”credo” och skickas till Klinisk Mikrobiologi eller klinisk Kemi enligt nedan. Om svarstiden av någon anledning överstiger 7 timmar lämnas preliminärt svar i Cosmic.
Kalmar vardagar 04:30-15:30
skicka provet till Klinisk Mikrobiologi, Kalmar
Kalmar övriga tider
skicka provet till Klinisk kemi, Kalmar
Västervik och Oskarshamn:
Skicka provet till Klinisk kemi på respektive ort

Svarstider övriga prov (hemtjänst/omsorg, personal, smittspårning, öppenvård)

Övriga prov analyseras med andra instrument med större kapacitet. Belastningen påverkar svarstiderna. Prov besvaras inom 24 timmar efter ankomsten till laboratoriet i Kalmar.

Svarstider egenprovtagning

Prov besvaras inom 1-3 vardagar och är synligt via 1177. Resultat kan också ses i WWbakt-vyn via Cosmic.För fullständiga provtagningsanvisningar se dokument nedan (klickbar länk)


Provtagningsanvisning SARS-CoV-2 (Covid-19), Influensa A_B och RSV-PCR

Provtagning:

UTM med flockad nph-pinne


Artikelnr: 103235
Beställs: Centralförrådet

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.