RNA-SARS-CoV-2 (covid-19) PCR (aktuell infektion)

Publicerad: 2021-10-13 15:19 av Zainab Al-Asafi
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret och vispa pinnen kraftigt i vätskan i röret innan den tas upp ur röret och kasseras.
-Skruva på korken.
-Rengör provrör.

Provtagningskit - Nasofarynx

Provtagningskit är en bristvara och beställs därför direkt från Klinisk mikrobiologi, tel 0480-81441. Vid akut behov kan kit hämtas på Klinisk kemi (Kalmar, Västervik eller Oskarshamn).

För övriga provtyper och provtagningsmateriel se länk till provtagningsanvisningar nedan.

Svarstider patientprov från slutenvården.

Svarstiden varierar mellan 3 och 7 timmar efter att patientprovet inkommit till laboratoriet beroende på tidpunkt för ankomst och belastning. Om svarstiden av någon anledning överstiger 7 timmar lämnas preliminärt svar i Cosmic.
Under hela dygnet måste alla prov med akut frågeställning märkas med röd klisterlapp eller tas i särskilt rör med blå/orange kork märkt ”credo” (Oskarshamn, Kalmar jourtid från 7/10)

Analys i Kalmar

Vardagar 04.300-17:00 skicka till Mikrobiologen OBS NaCl-rör
Vardagar 17:00-04:30 skicka till Klinisk Kemi Kalmar OBS credo-rör
Lör/Sön/Helg 04:30-10:30 skicka till Mikrobiologen OBS NaCl-rör
Lör/Sön/Helg 10:30-04:30 skicka till Klinisk kemi Kalmar OBS credo-rör

Icke akut-märkta rör analyseras enbart på Mikrobiologen. Svar ges inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.


Analys i Västervik och Oskarshamn

Ett särskilt provtagningsrör måste användas för att akut Covid-PCR ska kunna analyseras på klinisk kemi i Västervik och Oskarshamn från och med 12/10.
Vi använder nu en ny snabbare metod som kräver särskilda provtagningsrör. Dessa finns att hämta på akutmottagningen i Västervik och Oskarshamn.

När det finns behov av akut diagnostik på övriga delar av sjukhuset behöver därför dessa verksamheter hämta provtagningsrör på akutmottagningen.
Separat provtagningspinne för nasopharynx ska användas precis som tidigare. Akutmärkning av röret är inte längre nödvändigt eftersom rörtypen i sig signalerar akut analys.
Analyskapaciteten är begränsad och metoden kan därför INTE användas för screening, för patienter som återgår till hemmet eller för personalprovtagning.
Icke-akuta prov för smittspårning, personalprovtagning eller för patienter i öppenvård utförs precis som tidigare med provtagning till rör med NaCl.
Prov med frågeställning influensa och/eller RSV tas också som tidigare till provrör med NaCl och analyseras på mikrobiologen i Kalmar.
Andra provtyper som till exempel sputum kommer att skickas vidare till Klinisk mikrobiologi i Kalmar.


Svarstider övriga prov (personal, smittspårning, öppenvård)

Övriga prov för covid-19 analyseras med ett annat instrument med större kapacitet. Beroende på belastning kan därför svarstiderna förlängas. Prov besvaras inom 24 timmar efter ankomsten till laboratoriet.


Transporter
Vardagar

Transport avgår från Västervik (via Oskarshamn)
kl 10:00 - svar samma dag (ordin
arie rutin)
kl 12:40 - svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 21:00 - svar följande dag(ordinarie rutin Senast inlämning Västervik kl 20.30 och Oskarshamn kl 21.30)


Helger

Transport avgår från Västervik (via Oskarshamn)
kl 09:00 - svar samm
a dag (ordinarie rutin)
kl 19:00 - svar följande dag (Ordinarie rutin. Senast inlämning Västervik kl 18.30 och Oskarshamn kl 19.30)Provtagningsanvisning SARS-CoV-2 (Covid-19), Influensa A_B och RSV-PCR

Provtagning:

Provtagningskit Covid-19Beställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej