RNA-SARS-CoV-2 (covid-19) PCR (aktuell infektion)

Publicerad: 2021-07-08 11:01 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret och vispa pinnen kraftigt i vätskan i röret innan den tas upp ur röret och kasseras.
-Skruva på korken.
-Rengör provrör.

Provtagningskit - Nasofarynx

Provtagningskit är en bristvara och beställs därför direkt från Klinisk mikrobiologi, tel 0480-81441. Vid akut behov kan kit hämtas på Klinisk kemi (Kalmar, Västervik eller Oskarshamn).

För övriga provtyper och provtagningsmateriel se länk till provtagningsanvisningar nedan.

Svarstider patientprov från slutenvården.

Svarstiden varierar mellan 3 och 7 timmar efter att patientprovet inkommit till laboratoriet beroende på tidpunkt för ankomst och belastning. Om svarstiden av någon anledning överstiger 7 timmar lämnas preliminärt svar i Cosmic.
Under hela dygnet måste alla prov med akut frågeställning märkas med röd klisterlapp (Västervik och Kalmar) eller tas i särskilt rör med blå kork märkt ”credo” (Oskarshamn).

Analys i Kalmar

Analysen utförs på Klinisk Mikrobiologi eller på Klinisk kemi beroende på tidpunkt på dygnet.
Vardagar 07:00-17:00 prov skickas till Mikrobiologen
Vardagar 17:00-07:00 prov skickas till Klinisk Kemi Kalmar
Lördag/Söndag/Helgdag 07:30-12:30 prov skickas till Mikrobiologen
Lördag/Söndag/Helgdag 12:30-07:30 prov skickas till Klinisk kemi Kalmar
Icke akut-märkta rör analyseras enbart på Mikrobiologen. Prov inkomna innan kl 17:00 ger svar samma dag. Prov inkomna mellan 17:00 och 18:30 (skickade till klinisk kemi Kalmar) ges svar nästkommande morgon.

Analys i Västervik

Nasopharynxprov med akut frågeställning från slutenvården i Västervik och som är märkta med röd klisterlapp analyseras på klinisk kemi i Västervik. Icke akut-märkta rör skickas till Klinisk mikrobiologi Kalmar för analys.
Analyskapaciteten är begränsad och metoden kan därför INTE användas för screening, för patienter som återgår till hemmet eller för personalprovtagning.
Andra provtyper som till exempel sputum kan inte analyseras i Västervik utan dessa prov kommer att skickas vidare till Klinisk mikrobiologi i Kalmar.

Analys i Oskarshamn
(från och med måndagen den 24/5 2021)
Nasopharynxprov med akut frågeställning från slutenvården i Oskarshamn och tagna i särskilt provtagningsrör med blå alt. orange kork märkt ”credo” analyseras på Klinisk kemi i Oskarhamn.

Svarstider övriga prov (personal, smittspårning, öppenvård)

Övriga prov för covid-19 analyseras med ett annat instrument med större kapacitet. Beroende på belastning kan därför svarstiderna förlängas. Prov besvaras inom 24 timmar efter ankomsten till laboratoriet.


Transporter
Vardagar

Transport avgår från Västervik (via Oskarshamn)

kl 10:00 - svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 12:40 - svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 21:00 - svar följande dag(ordinarie rutin Senast inlämning Västervik kl 20.30 och Oskarshamn kl 21.30)


Helger

Transport avgår från Västervik (via Oskarshamn)

kl 09:00 - svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 19:00 - svar följande dag (Ordinarie rutin. Senast inlämning Västervik kl 18.30 och Oskarshamn kl 19.30)Provtagningsanvisning SARS-CoV-2 (Covid-19) (aktuell infektion)

Provtagning:

Provtagningskit Covid-19Beställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej