RNA-SARS-CoV-2 (covid-19) PCR (aktuell infektion)

Publicerad: 2020-12-09 12:59 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret och vispa pinnen kraftigt i vätskan i röret innan den tas upp ur röret och kasseras.
-Skruva på korken.
-Rengör provrör.

Provtagningskit - Nasofarynx

Provtagningskit är en bristvara och beställs därför direkt från Klinisk mikrobiologi, tel 0480-81441. Vid akut behov kan kit hämtas på Klinisk kemi (Kalmar, Västervik eller Oskarshamn).

För övriga provtyper och provtagningsmateriel se länk till provtagningsanvisningar nedan.

Svarstider patientprov

Patientprov som anländer till Klinisk mikrobiologi i Kalmar före:
kl 18:30 – svar samma dag
kl 21.00 – svar påföljande morgon

Svarstider övriga prov (personal, smittspårning, öppenvård)

Övriga prov för covid-19 analyseras med ett annat instrument med större kapacitet. Beroende på belastning kan därför svarstiderna förlängas. Prov besvaras inom 24 timmar efter ankomsten till laboratoriet.

Analys i Västervik

Nasopharynxprov tagna inom slutenvården i Västervik och märkta med röd akutmärkning på provröret analyseras för SARS-CoV-2 (covid-19) på Klinisk kemi i Västervik. Dessa analyseras nu även för Influensa och RSV eftersom ett nytt uppdaterat analyskit tagits i bruk. Observera att tillgången är mycket begränsad och att prov skickas till Kalmar för analys av Sars-CoV-2 (ej influensa och RSV) om denna överskrids. Andra provtyper som till exempel sputum och faeces kan inte analyseras i Västervik utan dessa prov kommer att skickas vidare till Klinisk mikrobiologi i Kalmar.

Transporter
Vardagar

Transport avgår från Västervik (via Oskarshamn)
kl 07:00 - svar samma dag (Endast covid-19 prov. Senast inlämning Västervik kl 06:30 och Oskarshamn kl 07:45)
kl 10:00 - svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 12:40 - svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 16:30 - svar samma dag (Endast covid-19 prov. Senast inlämning Västervik kl 16:00 och Oskarshamn kl 17:15)

Helger

Transport avgår från Västervik (via Oskarshamn)
kl 06:00 – svar samma dag (Endast covid-19 prov. Senast inlämning Västervik kl 05:00 och Oskarshamn kl 06:45)
kl 09:00 – svar samma dag (ordinarie rutin)
kl 16:30 – svar samma dag (Endast covid-19 prov. Senast inlämning Västervik kl 16:00 och Oskarshamn kl 17:15)


Provtagningsanvisning SARS-CoV-2 (Covid-19) (aktuell infektion)

Provtagning:

Provtagningskit Covid-19Beställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej