S-SARS-CoV-2-serologi

Publicerad: 2021-06-08 10:33 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör.


Frågeställning aktuell infektion – svar dagligen vardagar
Beställ under fliken ”Mikrobiologi” i Cosmic: SARS-CoV-2 IgM, IgG aktuell/genomgången covid
Analysen är riktad framför allt mot nukleokapsidantigenet som inte ingår i nu aktuella vacciner vilket innebär att den blir positiv endast i samband med infektion, men kan förväntas vara negativ efter vaccination.
Analysen kan användas vid misstanke om aktuell infektion i sent skede där PCR är misstänkt falskt negativ.
Positiva IgG-antikroppar bekräftar också tidigare genomgången infektion. Dock rekommenderas ej generell screening för genomgången infektion.

Frågeställning immunitet efter vaccination

Beställ under fliken ”Mikrobiologi” i Cosmic: SARS-CoV-2 IgG (spike) immunitet covid (ext ut)
Analysen är riktad mot spikeantigenet och blir därför positiv både efter vaccination och efter genomgången infektion. Analysen kan användas för uppföljning av vaccination hos immunsupprimerade eller för att följa behandlingseffekt och utläkning vid svår covid-19.
Provtagningsanvisningar för Covid-19 serologi aktuell infektion

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

-Serum i SST-rör med guldgul kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) efter minst 30 min koagulationstid.
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur.
Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej