S-SARS-CoV-2-serologi

Publicerad: 2020-10-01 09:52 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör.Frågeställning aktuell infektion - svar dagligen vardagar

Beställ under fliken ”Mikrobiologi” i Cosmic: SARS-CoV-2 IgM, IgG (aktuell infektion)
Indikation föreligger vid klinisk misstanke på infektion med SARS-CoV-2 och symtomduration > 1 vecka hos slutenvårdspatienter. Observera att prov för viruspåvisning med PCR ALLTID skall tas vid misstanke om aktuell infektion.

Frågeställning tidigare genomgången infektion - svar inom en vecka

Beställ under fliken ”Klinisk kemi” i Cosmic: S-Covid-19 antikroppar, se separat provtagningsanvisning, (OBS! utförs på klinisk kemi)
Analysen ska endast användas för personer som varit symptomfria minst 14 dagar. Den samlade reaktiviteten för IgG, IgM respektive IgA detekteras men kan inte särskiljas i metoden och i svarsrapporten anges endast Påvisat/ Ej Påvisat.
Provtagningsanvisningar för Covid-19 serologi aktuell infektion

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

-Serum i SST-rör med guldgul kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) efter minst 30 min koagulationstid.
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur.
Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej