RNA-Influensa A/B och RSV

Publicerad: 2020-06-05 13:45 av Åsa Valve
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

-För provtagningspinnen horisontellt utmed näshålans botten mot bakre näshålan.
-Rotera pinnen försiktigt mot näsväggen i 10-15 sekunder.
-Ta ut pinnen och stoppa ner den i röret med lila kork.
-Bryt av pinnen. Pinnen har en skåra där den ska brytas av.
-Skruva på korken.
-Torka av rörets utsida med desinfektionsmedel.

Analys för SARS-COV-2 (Covid-19) kommer att urföras på alla prover med beställning Influensa/RSV.

Se utförlig beskrivning i länken till provtagningsanvisning nedan.

Svarstider Influensa och RSV -
Lågsäsong (normalt april - oktober)
Under lågsäsong analyseras Influensa och RSV endast på vardagar och endast på Klinisk Mikrobiologi i Kalmar.
Prov inkomna före kl 14:30 vardagar besvaras samma dag.

Proverna analyseras på Klinisk mikrobiologi.
Provtagningsanvisning Influensa A/B och RSV

Provtagning:

Provtagningskit Covid-19Beställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja